نقشه و ساختار معماری آن از یک سو کاربرد قلعه را تداعی می‌کند اما با کمی بررسی دقیق‌ تر می‌توان کاربرد این اثر تاریخی را از قلعه فراتر دانست. هر چند این قلعه ویژگی‌ های یک قلعه را دارد، اما قلعه تخت سلیمان، فقط یک قلعه نیست چرا که با وجود داشتن خندق، نقشه و پلان آن متفاوت از نقشه و پلان شناخته شده برای قلعه می‌باشد و ممکن است در کنار تمام کاربردهایی که داشته، ازآن به عنوان قلعه استفاده نموده‌اند. ا