صندلی‌هایی که پایه ندارند و در هوا تعادل دارند، اون قسمت از کتاب‌های فیزیک دبیرستان که در مورد کشش طناب میخوندیم و سوال حل میکردیم بلاخره یه جاهایی بدرد میخوره، یک سری سازه‌های بزرگ هستن که بر اساس تنش و نیروهای کشش طناب ساخته میشن؛ مثل پل‌های که با کابل نگه داشته میشن و...