غروب تلخ مدینه، مگه یادم میره چند ضربه زد سرو جدا کرد،مگه یادم میره غروبای تلخ مدینه، مگه یادم میره خونی که ریخت از زخم سینه، گریه کنید مادر ما پا به ماه بود، گریه کنید محسن ما بی گناه بود، یه مادرو میخ درو، یکی بگیره جلو چشم حیدرو... با نوای محمدحسین حدادیان در محرم الحرام 1399  هیئت رزمندگان اسلام