جریان بخشش جوان قاتل زندانی با دعای مادرش به نقل از حجت الاسلام سید حسین مومنی.