صحبت های حاج قاسم سلیمانی در مورد نگین انگشترش که از شیشه های کریستال شکسته شده حرم رضوی در انفجار تروریستی می باشد.