تیکه هایی از یک مستند رو که ده سال پیش تحت عنوان "شوک" آلودگی هوا در صدا و سیما پخش شده، ببینید و حیرت کنید. ده سال پیش هم حرف مازوت سوزی کاروخونه ها بوده، اما چرا کسی تو این ده سال هیچ کاری نکرده؟!