انبار سایت فروش اینترنتی علی بابا که توسط 60 ربات اداره می شود!