چرا هرچی می گذره دار تازه تر میشه، توی سینه داغ پرکشیدنت، تا که اسم تو میاد، دل بی قرار ما میشه آتیش غم ندیدنت، توی نگاه عاشقت، دلم ما پرند بود، تو چقدر شبیه آسمون بودی... مداحی سینه زنی حاج میثم مطیعی فارسی و عربی