امام‌جمعه بغداد: سپهبد سلیمانی بزرگترین فرمانده میدانی مسلمان در عهد معاصر بود.