قسمت ششم از گزیده‌ی 7 قسمتی وصیت نامه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج آذربایجان شرقی.