کسی را دوست بدارید که قلبتان می‌خواهد نه چشمتان؛ نگران حرف دیگران هم نباشید؛ این عشق شماست،نه آن‌ها... کلیپ مناسب استوری اینستا.