ابراهیم شفیعی: از محله گل و بلبل تا به الان ۴۱۰ قسمت در این مجموعه بازی کرده‌ ام اگر سری های بعد هم باشه هستم و اصلا خسته نمی شم.