در از بخشی از مستند قائد الحشد که همرزمان مقاومت حاج قاسم نقل می کنند که او آرزو داشتد بدنش قطعه قطعه شود...