روایت تصویری از حضور حاج قاسم سلیمانی در حرم امام حسین (ع) با استفاده از تکنیک نقاشی با شن با روایت گری حاج محمد رضا طاهری تهیه شده در گروه اجتماعی شبکه چهار و بنیاد شهید سلیمانی