تا کی باید بمونیم بسوزیم از غصه، کی آخه می رسه به ما مسیر این قصه، تا کی با دستمون روی گلا بریزیم خاک، خدایا پاره پاره شد دلم دیگه بسه، با نوای سید رضا نریمانی.