عشق همین بود پاهات داوطلب میدون مین بود... خواننده: محمد پریمی شاعر:نسیم رحیمی، مجری طرح: مرکز آفرینش های هنری و رسانه ای انقلاب[ماهورا]