موشن گرافیک اقدامات سردار سلیمانی در منطقه پس از انتصاب به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج گلستان.