موزیک ویدئو مرد میدان، دل از دنیا بریدی پرواز کردی، جانمازت پهن و عشق آغاز کردی. با صدای خواننده جوان، مصطفی فرجی، تهیه شده در مرکزمتناسازمان فضاى مجازى بسیج البرز.