لالالالا کبوتر بال داره دلی آسوده و خوشحال داره، کبوتر می پره میره به مشهد کبوتر می پره بالای گنبد، کبوتر از بالا ما رو می بینه ... ترانه شاد و کودکانه لالالالا کبوتر .