دلداده توام… رویای هر شبی… عاشق نمی‌شدم ، عاشق شدم ببین!!! رفتی از کنارم اما رفتنت پر از معما !! حیف گفتمت از عشقو باور ، گفتی از نگاه آخر حیف ...