تو تصویر دین و غیرتی قاسم سلیمانی تو تصویر دین و غیرتی قاسم سلیمانی، تو مجموع عشق و عزتی قاسم سلیمانی تو شاگرد خوب نهضتی قاسم سلیمانی، تو با خونت رمز وحدتی قاسم سلیمانی.  کلیپ استوری بخشی از مداحی حماسی محمود کریمی در رثای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی .