باراک اوباما: او دشمن من است ولی من برای او احترام ویژه ای قائل هستم. نشریه اشپیگل آلمان: مردی موفق تر از آمریکا، کسی که حاضر نیست در خانه بماند و نیروهای خود را به نبرد بفرستد ...