قسم که وقت انتقامت می رسد... بازنشر مداحی حاج ابوذر بیوکافی به مناسب ساعت عروج سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.