کلیپ کامل اشک های رهبر انقلاب بر پیکر سرداران جبهه مقاومت، حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس؛ با گذشت یک سال از فراق مالک اشتر رهبری همچنان داغ این فرمانده شجاع جبهه مقاومت در دل‌ها تازه است