کلیپ کوتاه بازگشت تولید شده در مرکز آفرینش‌های حوزه هنری، روایت لحظات پایانی زندگی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.