حاج قاسم مثل بابا بود؛ روایت فرزندان نوجوان شهدای مدافع حرم از دیدار با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.