روایت تصویری از حضور حاج قاسم سلیمانی در حرم امام حسین (ع) با استفاده از تکنیک نقاشی با شن. تهیه شده در گروه اجتماعی شبکه چهار و بنیاد شهید سلیمانی.