همه جا خان طومان؛ نماهنگی به یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با شعر و صدای احمد بابایی