نماهنگ یاقوت سفر دوم (مزار سردار)؛ مرز عشق با شعر و صدای سید محمد مهدی شفیعی تقدیم به سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.