هیهات اگر یار بخواهی و نباشم ای وای به من گر تو مرا یار ندانی، کلیپ کوتاه ویژه استوری و وضعیت واتساپ با صدای حامد همایون.