سردار شهید حاج قاسم سلیمانی: اجازه نخواهیم داد خاک کشور ما توسط یک گروه تروریستی به خون ملت آغشته شود.