کلیپ ۳۰ ثانیه ای با ابعاد مناسب وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام، قدیم به سردار شهید حاج قاسم سلیمانی؛ چه دستایی گرفتی با این دستی که افتاده! یه دست تو صدا داره که دلها رو تکون داده.