استوری با صدای حاج قاسم سلیمانی، ای نشستگان در مقابل خانه‌ی خدا، به ایستادگان در مقابل دشمن خدا دعا کنید