سلام عصمت الله سلام عفت الله، سلام ای رشیده سلام قامت خم، سلام لطمه دیده... کلیپی از مداحی حسین طاهری بنام لطمه دیده مناسب برای استوری و وضعیت واتساپ.