کلیپی جالب از رونمایی تصاویر حاج قاسم در لبنان در آستانه نخستین سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی