کاکتوس بخاطر تیغ هایش با کسی شوخی ندارد اما این روش خلاقانه برای عوض کردن گلدان آن مشکل را حل می کند