ویدئو تصویرگری چهره مبارک شهید سلیمانی در حرم امام رضا روی بوم دایره با تکنیک نخ های قطری