با امکاناتی ساده این کارتون پرطرفدار و قدیمی صداگذاری و پخش شد. دوبله یا صداگذاری به فیلم روح و انرژی می دهد.