از دست بوسی سردار از پیرمردی که سیل خانه اش را برد تا اجتماع سلیمانی‌ها در رشت، تهیه شده در  مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج گیلان.