نظر شخصیت ها و رسانه های غربی در مورد سردار سلیمانی، به مناسبت شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، کاری از مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج زنجان.