به امام عشق می‌ورزد و همه عمر خویش را وقف جهاد فی سبیل‌الله کرده است... و انتهای صبر، شهامت و جهاد راهی هزارساله است که از شاگرد مکتب ولایت اهل بیت به جز این انتظار نمیرود... تهیه شده در  مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج