به نظر شما، ترور سردار قاسم سلیمانی و هدف قراردادن هواپیمای اوکراینی اتفاقات برنامه ریزی شده بودند یا تصادفی؟ | ویدئو از آرمان مدیا.