روایت فرمانده سابق سپاه از حال و هوای معنادار حاج قاسم قبل از شهادت نشانه های اطلاع ایشان از موعد شهادت همراه با نماهایی فوق العاده از سردار دلها