یک روز که پیغمبر از گرمی تابستان، همراه علی می رفت در سایه نخلستان، دیدند که زنبوری از لانه خود پر زد، بر دامن پیغمبر آهسته فرود آمد، بوسید عبایش را دور قدمش گردید، بر خاک کف پایش صد بوسه دیگر زد... نماهنگ کودکانه طعم صلوات بسیار و زیبا و دوست داشتنی درباره صلوات