دعام اینه که خوب خوب بشی، دوباره خونمونو شاد کنی، باید بمونی تا یه روز بیاد، داداش حسنمو دوماد کنی خونه بی تو بی روحه، بی تو شبها تاریکه، از نگاهت معلومه، وقت رفتن نزدیکه، مادر مگه چند سالته، آرزوی مردن نکن، زخم در رو پر و بالته، فکر پر کشیدن نکن... با نوای حاج محمود کریمی