‏شاید اسم کورورین Kururin را شنیده باشید. تکه های چوبی تراشیده شده ای که تزیینی است و باهاش بازی هم می کنند. کلیپی حی