روحانی: این حق مردم ماست که انتقام خون سردار عزیزشان را بگیرند، مقامات آمریکا به ویژه رئیس جمهور این کشور در صدر فهرست عاملان این جنایت قرار دارند