صحنه عجیب و دردناک در جریان دیدار ساوتهمپتون و وستهام در لیگ فوتبال انگلستان