نماهنگ کوچه با صدای امیرحسین مدرس و گروه سرود یس و آهنگساز و تنظیم‌ کننده محمد فرشته‌ نژاد به کارگردانی مهدی زنگنه؛ زهرای من عزیز و بی یاورم بانو، اسما بریز آب روان بر پیکر یاس کبودم، دیدی فلک گرفت از من هستی من، بود و نبودم، بود و نبودم، به بچه ها گفتم آروم گریه کنند، زبون بگیرند، خدا کنه توی غصه بی مادری، از غم نمیرند، گناه زهرای من چی بوده، که گوشه چشم اون کبوده...