دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق: شهید سلیمانی ستاد توسعه روابط اقتصادی را ایجاد و زیرساخت‌های مرزی با عراق را به شدت تقویت کرد و زمینه‌ساز افزایش صادرات به عراق از ۰.۹ به ۹ میلیارد دلار شد. سردار سلیمانی ۹ میلیارد دلار وارد ایران کرد. نوبخت: شهید سلیمانی فقط فرمانده نظامی نبود بلکه رابطه ایران و عراق را تنظیم می‌کرد.